thuyền buồm

Tranh đá quý phong thủy tinh xảo: Thuyền buồm đỏ lớn TPC03-2

tpc03-tranh-thuyen-buom-do-lon-01 4.450.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tranh thuyền buồm đỏ lớn – Tranh đá quý Lục Yên + Kích thước (dài x rộng) : 0.6m x 0.9m (chưa tính khung) + Khối lượng : 11kg + Ý nghĩa : trời quang mây tạnh, gió thuận thuyền đi, thuận buồm xuôi gió,… +

Tranh đá quý phong thủy tinh xảo: Thuyền buồm đỏ nhỏ TPC04-4

tpc03-tranh-thuyen-buom-do-lon 3.450.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tranh thuyền buồm đỏ nhỏ – Tranh đá quý Lục Yên + Kích thước (dài x rộng) : 0.5m x 0.7m (chưa tính khung) + Khối lượng : 6kg + Ý nghĩa : trời quang mây tạnh, gió thuận thuyền đi, thuận buồm xuôi gió,… +